logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร ได้ดำเนินโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพรได้ดำเนินโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 6 ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชพ.199 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยภายในโครงการได้มีการจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP สินค้าจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน และสินค้าทั่วไป พร้อมกับได้จัดให้มีการประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการ

อัลบั้มภาพ

8 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายถกล ย่องหิ้น ธนารักษ์พื้นที่ชุมพ...
  10 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง
 • วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายถกล ย่องหิ้น ผู้อำนวยการสูง รักษาร...
  10 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน 2563 นายดนัย วิจารณ์ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทาง...
  30 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 74 ครั้ง