logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาวกาญจนา กิจชนะพานิชย์ ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"

           ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาวกาญจนา กิจชนะพานิชย์ ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" จังหวัดชุมพร เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร

อัลบั้มภาพ

24 พฤษภาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 87 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์...
  24 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
 • ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาวกาญจนา กิจชนะพานิชย์ ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร และนาย...
  27 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง
 • วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาวกาญจนา กิจชนะพานิชย์ ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร พร้อมเจ้า...
  23 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง