logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง หารือร่วมกับประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุสาหกรรมจังหวัด ประธานชมรมธนาคารจังหวัด นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด และประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง,ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (คบจ.) ตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังตามภารกิจของหน่วยงาน,เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน และโครงการสำคัญ (Flagship Projects) ณ ชุมพร

10 มิถุนายน 2567 | จำนวนเข้าชม 77 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • โครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประ...
  นายคงศักดิ์ พรพนาวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร พร้อมด้วย นายสิรภพ เกตเพ็ชร นายช่างสำรวจชำนาญงาน รักษาการ...
  19 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่...
  การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ประ...
  13 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม...
  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 07:00 น. นายคงศักดิ์ พรพนาวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร มอบหมายให้เจ้าห...
  4 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง