logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ธนารักษ์พื้นที่ชุมพรเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดชุมพร (คทช.จังหวัดชุมพร) ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 นายยรรยง ไชยรัตน์ทอง ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดชุมพร (คทช.จังหวัดชุมพร) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเกาะมาตรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินการโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.จังหวัดชุมพร) ท้องที่จังหวัดชุมพร ช่วงปี 2558-2566 และเพื่อพิจารณาคัดกรองคุณสมบัติราษฎรผู้ได้รับการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองห้างและป่าเกาะเรือโกลน ท้องที่ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เนื้อที่ 413 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา จำนวน 82 แปลง 69 ราย มีโดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุม

อัลบั้มภาพ

15 มีนาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • โครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประ...
  นายคงศักดิ์ พรพนาวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร พร้อมด้วย นายสิรภพ เกตเพ็ชร นายช่างสำรวจชำนาญงาน รักษาการ...
  19 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่...
  การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ประ...
  13 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
  เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยม...
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 77 ครั้ง