logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร ได้ดำเนินโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพรได้ดำเนินโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน  ครั้งที่ 5  ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชพ.199 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยภายในโครงการได้มีการจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP สินค้าจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน และสินค้าทั่วไป  พร้อมกับได้จัดให้มีการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดชุมพร โดยมีพาณิชย์จังหวัดชุมพร (นายอุดม ศรีสมทรง) พร้อมคณะ เยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าของโครงการ

อัลบั้มภาพ

29 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 97 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายถกล ย่องหิ้น ธนารักษ์พื้นที่ชุมพ...
  10 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร ได้ดำเนินโครงการ "เปลี่ย...
  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพรได้ดำเนินโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม...
  8 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง
 • วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายถกล ย่องหิ้น ผู้อำนวยการสูง รักษาร...
  10 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง