logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร ร่วมโครงการประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย "ธนารักษ์สืบสานศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

         เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร ร่วมกันสวมใส่ชุดผ้าไทย ถ่ายภาพและจัดกิจกรรม ณ สะพานไม้เคี่ยม ซึ่งอยู่กลางพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ "แก้มลิงหนองใหญ่ ตามแนวพระราชดำริ" ตั้งอยู่ที่ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

อัลบั้มภาพ

20 พฤษภาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 103 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์...
  24 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
 • ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาวกาญจนา กิจชนะพานิชย์ ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร และนาย...
  27 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง
 • ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาวกาญจนา กิจชนะพานิชย์ ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร พร้อมเ...
  24 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 87 ครั้ง