logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายถกล ย่องหิ้น ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2563

เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายถกล ย่องหิ้น ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 2 โดยมีนายธีระ  อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงดรือนสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกาศใช้ในรอบบัญชี พ.ศ.2564 - 2567

อัลบั้มภาพ

10 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร ได้ดำเนินโครงการ "เปลี่ย...
  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพรได้ดำเนินโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม...
  8 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง
 • วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายถกล ย่องหิ้น ผู้อำนวยการสูง รักษาร...
  10 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน 2563 นายดนัย วิจารณ์ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทาง...
  30 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 74 ครั้ง