logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาวกาญจนา กิจชนะพานิชย์ ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร และนายประจิตพงษ์ เขียดทอง (นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ) ลงพื้นที่ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้าง/อาคารที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ

       ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาวกาญจนา กิจชนะพานิชย์ ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร และนายประจิตพงษ์ เขียดทอง (นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดชุมพร และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาละแม ร่วมตรวจสอบข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง/อาคารที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามคำร้องเจ้าของอาคาร อ.ละแม จ.ชุมพร

อัลบั้มภาพ

27 พฤษภาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์...
  24 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
 • ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาวกาญจนา กิจชนะพานิชย์ ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร พร้อมเ...
  24 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 87 ครั้ง
 • วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาวกาญจนา กิจชนะพานิชย์ ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร พร้อมเจ้า...
  23 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง