logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายถกล ย่องหิ้น ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3/2563

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายถกล ย่องหิ้น ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3/2563  ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 2 โดยมีนายสนิท  ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน เพื่อประกาศใช้ในรอบบัญชี พ.ศ.2564-2567 ในพื้นที่ 8 อำเภอ, การจัดทำบัญชีแนบท้ายประกาศฯ สำหรับประกาศใช้ในรอบบัญชี พ.ศ.2564-2567 จำนวน 8 อำเภอ และพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี พ.ศ.2559-2562 จำนวน 13 แปลง

 

อัลบั้มภาพ

10 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายถกล ย่องหิ้น ธนารักษ์พื้นที่ชุมพ...
  10 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร ได้ดำเนินโครงการ "เปลี่ย...
  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพรได้ดำเนินโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม...
  8 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน 2563 นายดนัย วิจารณ์ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทาง...
  30 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 74 ครั้ง