logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายถกล ย่องหิ้น ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายถกล ย่องหิ้น ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง รอบปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ตำบลตากแดด และตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จัวหวัดชุมพร และพิจารณาการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชีปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น ๒ โดยมีนายสนิท  ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในการประชุม

อัลบั้มภาพ

20 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายถกล ย่องหิ้น ผู้อำนวยการสูง รักษาร...
  10 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน 2563 นายดนัย วิจารณ์ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทาง...
  30 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง
 • เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร ได้ดำเนินโครงการ ...
  29 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 70 ครั้ง