logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

             เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นางสาวสุภัทรา ส่องประทีป ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ พร้อมคณะและนางสาวกาญจนา กิจชนะพานิชย์ ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร ลงพื้นที่ตรวจสอบทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชพ.๖๘๒ และ ชพ.๖๘๓ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาลและโดยประการอื่น

อัลบั้มภาพ

25 กุมภาพันธ์ 2565 | จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาวกาญจนา กิจชนะพานิชย์ ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร พร้อมเ...
  24 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง
 • วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาวกาญจนา กิจชนะพานิชย์ ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร พร้อมเจ้า...
  23 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร ร่วมโครงการประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย "ธนารักษ์สืบส...
  20 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง