logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 13.30 นายพิทยา อุณาตระการ นายช่างสำรวจอาวุโส ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่ชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ฯ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 21 เมษายน 2564  เวลา 13.30 นายพิทยา อุณาตระการ นายช่างสำรวจอาวุโส ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่ชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ฯ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชุมพร (ห้อง POC เดิม) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่ปลูกสร้างอยู่ในโครงการพื้นที่หนองใหญ่ฯ จังหวัดชุมพร ในที่ประชุมดังกล่าวเพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพรจึงได้มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ที่ได้รับการจัดสรรจากกรมธนารักษ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม และมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

อัลบั้มภาพ

21 เมษายน 2564 | จำนวนเข้าชม 80 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายถกล ย่องหิ้น ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร พร้อมด้วย...
  เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายถกล ย่องหิ้ ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่...
  18 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาสวี นายพิทยา อุณาตร...
  2 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 79 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงาน ป.ช.ช.ประจำจังหวัดชุมพร นายพิทยา อุณาตระก...
  19 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 116 ครั้ง