logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาสวี นายพิทยา อุณาตระการ นายช่างสำรวจอาวุโส ได้ยื่นคำขอดำเนินการจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของกระทรวงการคลังตามคำพิพากษาศาลฎีกา

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาสวี นายพิทยา อุณาตระการ นายช่างสำรวจอาวุโส ได้ยื่นคำขอดำเนินการจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของกระทรวงการคลังตามคำพิพากษาศาลฎีกา ความแพ่ง เป็นโฉนดที่ดินเลขที่ 16951 เนื้อที่ประมาณ 11–3–91.6 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

อัลบั้มภาพ

2 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 79 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายถกล ย่องหิ้น ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร พร้อมด้วย...
  เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายถกล ย่องหิ้ ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่...
  18 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงาน ป.ช.ช.ประจำจังหวัดชุมพร นายพิทยา อุณาตระก...
  19 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 116 ครั้ง
 • วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 นายพิทยา อุณาตระการ นายช่างสำรวจอาวุโส ผู้แทน...
  18 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 92 ครั้ง