logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กิจกรรม "สภากาแฟชุมพร" ครั้งที่ 5/2567

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 07:00 น. นายคงศักดิ์ พรพนาวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร เข้าร่วมกิจกรรม "สภากาแฟชุมพร" ครั้งที่ 5/2567 โดยหน่วยงานในสังกัด กระทรวงพลังงาน กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นเจ้าภาพ ณ ห้องประชุมพุดพิชญา โรงแรมนานาบุรี ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

อัลบั้มภาพ

31 พฤษภาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • โครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประ...
  นายคงศักดิ์ พรพนาวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร พร้อมด้วย นายสิรภพ เกตเพ็ชร นายช่างสำรวจชำนาญงาน รักษาการ...
  19 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่...
  การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ประ...
  13 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
  เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยม...
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 77 ครั้ง