logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน 2563 นายดนัย วิจารณ์ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร

เมื่อวันที่ 28 -30 มิถุนายน 2563 นายดนัย วิจารณ์ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร ได้ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจติดตาม เร่งรัดผลการปฏิบัติงานและรับฟังปัญหาอุปสรรค งานภารกิจประจำ และงานภาคบังคับ และลงพื้นที่เข้าดูการก่อสร้างอาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 3 ชั้น 7 ยูนิต แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชพ. 159 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

อัลบั้มภาพ

30 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 73 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายถกล ย่องหิ้น ธนารักษ์พื้นที่ชุมพ...
  10 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร ได้ดำเนินโครงการ "เปลี่ย...
  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพรได้ดำเนินโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม...
  8 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง
 • วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายถกล ย่องหิ้น ผู้อำนวยการสูง รักษาร...
  10 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง