logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัดชุมพร (คพร.จังหวัดชุมพร)

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลส 10:00 น. นายคงศักดิ์ พรพนาวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัดชุมพร (คพร.จังหวัดชุมพร) ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร

อัลบั้มภาพ

30 พฤษภาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • โครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประ...
  นายคงศักดิ์ พรพนาวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร พร้อมด้วย นายสิรภพ เกตเพ็ชร นายช่างสำรวจชำนาญงาน รักษาการ...
  19 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่...
  การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ประ...
  13 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
  เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยม...
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 77 ครั้ง