logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นายเอด วิบูลย์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางมาตรวจราชการส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง

นายเอด วิบูลย์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางมาตรวจราชการส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ในพื้นทีจังหวัดชุมพร ในระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2566 เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดชุมพร (คบจ.ชุมพร) ตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังตามภารกิจของหน่วยงาน โดยนายยรรยง ไชยรัตน์ทอง ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร เข้าร่วมประชุม รายงานภารกิจและผลการปฏิบัติงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร

อัลบั้มภาพ

13 มีนาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • โครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัด "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอบยิ้มให้ประชาชน"...
  วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 น. นายยรรยง ไชยรัตน์ทอง ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร ร่วมกิจกรรมโครง...
  22 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่ชุมพรเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดชุมพร (คทช.จัง...
  วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 นายยรรยง ไชยรัตน์ทอง ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย...
  15 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงานตา...
  วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.30 น.นายยรรยง ไชยรัตน์ทอง (ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร) พร้อมด้วยน...
  24 กุมภาพันธ์ 2566
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง