logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นายเอด วิบูลย์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางมาตรวจราชการส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง

นายเอด วิบูลย์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางมาตรวจราชการส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ในพื้นทีจังหวัดชุมพร ในระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2566 เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดชุมพร (คบจ.ชุมพร) ตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังตามภารกิจของหน่วยงาน โดยนายยรรยง ไชยรัตน์ทอง ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร เข้าร่วมประชุม รายงานภารกิจและผลการปฏิบัติงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร

อัลบั้มภาพ

13 มีนาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • โครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประ...
  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายคงศักดิ์ พรพนาวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร พร้อมด้วย นายชาญณรงค์ หนูจีนเส้ง ผ...
  21 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง
 • พิธี "วันอาภากร" เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พร...
  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 07:30 น. นายคงศักดิ์ พรพนาวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร เข้าร่วมงานพิธี...
  20 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • นายคงศักดิ์ พรพนาวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร ร่วมประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เ...
  วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:00 น. นายคงศักดิ์ พรพนาวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร ร่วมประชุมโครงการพัฒ...
  14 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง