logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  23 สิงหาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  20 สิงหาคม 2561
 • ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
  7 สิงหาคม 2561
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล้ป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  29 ธันวาคม 2560
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  21 ธันวาคม 2560
 • ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  18 ธันวาคม 2560