logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

บริการชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุ ผ่านแอพพลิเคชั่น TRD Smart Pay

ประชาสัมพันธ์การชำระเงินค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าปรับ และเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ ด้วยแอปพลิเคชัน  (Application)  ด้านที่ราชพัสดุ  “TRD SMART PAY” ผ่านบริการชำระจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

อัลบั้มภาพ

2 เมษายน 2566 | จำนวนเข้าชม 350 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • คู่มือสำหรับประชาชนของกรมธนารักษ์ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอ...
  8 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง
 • ประกาศ!! ยกเลิกการเรียกเก็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสื...
  8 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • แนวทางขั้นตอนการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน การรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะการปฏิ...
  แนวทางขั้นตอนการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน การรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจและให้บริก...
  29 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 46 ครั้ง