logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารและบุคลากรกรมธนารักษ์ทุกคนว่า กรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ไม่ว่าก่อน ขณะ และหลังปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคตฯ

 

อัลบั้มภาพ

16 มกราคม 2566 | จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • คู่มือการใช้งาน TRD SMART PAY Application และ Website สำหรับผู้เช่าที่ราชพัสดุ
  กรมธนารักษ์อำนวยความสะดวกด้วยการเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล...
  16 มกราคม 2566
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง
 • ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No ...
  กรมธนารักษ์ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
  23 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่...
  21 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง