logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์โครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 15.30 น. ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร (หลาดแค่เล)

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร ขอเชิญร่วมงานชม ชิม ช้อป สินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP และสินค้าทั่วไป ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ในวันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 15.30 น. ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร (หลาดแค่เล) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

อัลบั้มภาพ

3 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 5 ในวัน...
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร ขอเชิญร่วมงานโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนว...
  1 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์โครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 5 ในวัน...
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพรขอเชิญร่วมงานโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวท...
  12 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
 • มาตราการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้เช่าของกรมธนารักษ์ที่ได้รับผลกร...
  10 เมษายน 2563
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง