logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

คู่มือสำหรับประชาชนของกรมธนารักษ์ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3)

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
คู่มือติดต่อกรมธนารักษ์.pdf 2 MB 7
8 พฤษภาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศ!! ยกเลิกการเรียกเก็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสื...
  8 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • แนวทางขั้นตอนการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน การรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะการปฏิ...
  แนวทางขั้นตอนการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน การรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจและให้บริก...
  29 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 46 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี วันประสูติสม...
  1 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง