logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 75 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ ชนิดราคา 20 บาท เริ่มจ่ายแลก 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

          กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 75 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ โดยจัดทำเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา ซึ่งมีลวดลาย

 • ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงฉลองพระองค์ชุดลำลอง ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า “สมเด็จ
  พระศรีนครินทราบรมราชชนนี” โดยมีรูปดอกนาร์ซิสซัส (Narcissus) อยู่ด้านหน้าและด้านหลังของข้อความ
 • ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “ครบ ๗๕ ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔” เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า “๒๐ บาท” และข้อความว่า “ประเทศไทย”

สามารถติดต่อได้ที่

จ่ายแลกตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.00 น.
ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาเพื่อจ่ายแลกเหรียญฯ

อัลบั้มภาพ

4 มีนาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานตามภารกิจ พ.ศ.๒๕๖๕
  5 เมษายน 2565
  จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการพ...
  17 มีนาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
 • มาตรการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผูเช้าของกรมธนารักษ์ ที่ได้รับผลกระ...
  29 ธันวาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง