logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าวสามารถแลกได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

อัลบั้มภาพ

1 ธันวาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • คู่มือสำหรับประชาชนของกรมธนารักษ์ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอ...
  8 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง
 • ประกาศ!! ยกเลิกการเรียกเก็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสื...
  8 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • แนวทางขั้นตอนการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน การรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะการปฏิ...
  แนวทางขั้นตอนการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน การรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจและให้บริก...
  29 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 46 ครั้ง