logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์โครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 5 ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพรขอเชิญร่วมงานโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชพ.199 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP และสินค้าทั่วไป

อัลบั้มภาพ

12 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 5 ในวัน...
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร ขอเชิญร่วมงานโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนว...
  1 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • มาตราการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้เช่าของกรมธนารักษ์ที่ได้รับผลกร...
  10 เมษายน 2563
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
  10 เมษายน 2563
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง