logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกวดราคาสอบราคา

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน
  9 มิถุนายน 2566
 • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำความสะอาด ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6 กันยายน 2565
 • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสนามหญ้า ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  16 กันยายน 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  15 กันยายน 2563
 • ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสนามหญ้า ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  20 กันยายน 2562
 • ประกาศยกเลิก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  20 กันยายน 2562
 • ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาด ปี 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
  18 กันยายน 2562
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  10 กันยายน 2562
 • ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องประมูลรื้อถอนและขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารราชพัสดุ
  19 ธันวาคม 2561
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย ค.ส.ล.3 ชั้น 7 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  29 ตุลาคม 2561
 • ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ และสนามหญ้าฯ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดชุมพร
  5 กันยายน 2561
 • สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ดูแบำรุงรักษาต้นไม้ และสนามหญ้าฯ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดชุมพร
  22 สิงหาคม 2560