logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร

ประกาศ กรมธนารักษ์ขยายเวลารับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
งดการจองและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562 ด้วยตนเอง (Walk - in) ระหว่างวันที่ 5 - 14 พฤษภาคม 2564
งดการจองและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562 ด้วยตนเอง (Walk - in) ระหว่างวันที่ 5 - 14 พฤษภาคม 2564
Covid-19
สแกนก่อนเข้าจังหวัดชุมพร